Hakkımızda

İsmailağa Ulema Heyeti Mart 2019 İstişare Toplantısı

İsmailağa Ulema Heyeti, Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhû’nun tayin ettiği YÜKSEK İŞTİŞARE HEYETİ tarafından oluşturulan; Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhû’nu, onun seçtiği heyeti ve dolayısıyla İsmailağa Cemaati’ni ilmi yönden temsil makamında bir heyettir. Heyet şu üyelerden oluşur:

 • Nedim Payalan
 • Ahmed Mahmud Ünlü
 • Fatih Kalender
 • Hüseyin Avni Kansızoğlu
 • Hüsamettin Vanlıoğlu
 • Mahmud Şevket Ustaosmanoğlu
 • Mahmud Eren
 • Muhammed Yelkenci
 • Salih Topçu
 • Seyfettin İnanç
 • Ömer Faruk Korkmaz (Katip)
 • Mehmed Ekmekçi (Katip)

Heyetin Vazifleri:

 1. Gündeme gelen dinî bir meseleyi Ehl-i sünnet ölçülerinde delilleri ile beyan etmek ve Müslümanların bilgisine sunmak.
 2. Ehli sünnet dışı fetva ve görüşlerin yanlış ve batıl yönlerini ortaya koymak.
 3. İsmailağa Camiasını İlmî toplantılarda temsil etmek.