Nuzûl-i Îsâ Meselesi ve İnkârının Hükmü

Nüzûl-i Îsâ Mes’elesi ve İnkârının Hükmü (İlmî Reddiyeli)

İsa (aleyhisselam)’ın kıyamet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadis-i şeriflerin sarih ifadeleriyle sabit bir hakikattir. Kendilerini diğer müsellem konulardaki şazlıklarıyla da bildiğimiz sayılı...
Nuzûl-i Îsâ Meselesi ve İnkârının Hükmü

Nüzûl-i Îsâ Mes’elesi ve İnkârının Hükmü

‘Îsâ ‘Aleyhi’s-Selâm’ın kıyâmet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadîs-i şerîflerin sarîh ifâdeleriyle sâbit bir hakîkattir. Hiçbir âlim bunun aksini savunmamıştır. Zîra konu hakkındaki...
Mİ‘RAC HADİSESİNİN SÜBUTU VE ŞÜPHELERİN DEF‘İ

Mi’rac Hadisesinin Sübutu ve Şüphelerin Def’i

Allah (azze ve celle)’nin, nübuvvetinin doğruluğuna delalet eden bir mu’cize olarak Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ihsan buyurup onu sair peygamberlere üstün kıldığı “İsrâ ve Mi’raç” hadisesi Kur’an-ı...